Bluepoint skapar rätt marknadsprofil
Efter fem år på samma reklambyrå bestämde sig Nils-Gunnar Nilsson och Sven Alveryd för att starta företaget Bluepoint Marknadsstrategi AB. Idag, drygt fyra år senare, är Bluepoint ett etablerat marknadsföringsföretag med fyra anställda och kunder från Örnsköldsvik i norr till Stockholm i söder.
Genom sitt väl utvecklade nätverk av både lokala och regionala samarbetspartners kan Bluepoint erbjuda sina kunder helhetskoncept inom marknadsföring - från strategi till minsta produkt eller marknadsföringsinsats.
 
Efter snart tio år tillsammans känner Nils-Gunnar Nilsson och Sven Alveryd varandra utan och innan. Öppenhet, prestigelöshet och en ömsesidig respekt är ledstjärnor i deras arbetsrelation, något som även genomsyrar deras samarbete med det kvalificerade nätverk de har idag.
- Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi nu erbjuda kunderna kvalificerade tjänster inom strategi, profil, PR, film, tryck, multimedia och webb. Varje projekt betraktas som unikt och extraresurser tillsätts efter behov, säger Nils-Gunnar. Sven tillägger: Man kan likna vårt nätverk vid en människokropp, där Bluepoint är huvudet, som planerar, kreerar, samordnar och styr.
 
För att uppnå en framgångsrik och genomslagskraftig kommunikation måste företag, myndigheter och organisationer se till att vara tydliga. Med Bluepoints hjälp kan de se över sin marknadsföring och information för att sedan vidta åtgärder som leder till en mer genomslagkraftig och kostnadseffektiv kommunikation.
 
Bluepoint har blivit en succé på flera plan. Inte bara affärsmässigt, utan även på det personliga planet. Både Nils-Gunnar och Sven instämmer i att det sedan företagsstarten inte har funnits en dag, då de inte har känt för att jobba på Bluepoint.

Bluepoint Marknadsstrategi

Bransch:
Tjänster

Telefon: 0660-78626
Fax: 0660-78652


Email:
nilsgunnar.nilsson@bluepoint.se

Hemsida:
www.bluepoint.se

Adress:
Bluepoint Marknadsstrategi
Box 841
89118 Örnsköldsvik

| 13 SENASTE FÖRETAGEN